11 listopada 2019
W handlu międzynarodowym istnieje zbiór zasad określających warunki współpracy między sprzedawcą i nabywcą. Ich znajomość znacznie redukuje ryzyko nieporozumień, a to przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy przez importera
04 listopada 2019
Wymiana handlowa Polski z Indiami, choć rośnie, stanowi margines naszej gospodarki. Dlaczego tak się dzieje i jak wykorzystać potencjał tkwiący w takiej działalności? Nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami indyjskimi może być
  1. pl
  2. en