W handlu międzynarodowym istnieje zbiór zasad określających warunki współpracy między sprzedawcą i nabywcą. Ich znajomość znacznie redukuje ryzyko nieporozumień, a to przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy przez importera i eksportera.

 

Funkcjonowanie w obrocie międzynarodowym wymaga od firmy przestrzegania pewnych zasad, które usprawniają działania operacyjne oraz minimalizują ryzyko nieporozumień w relacjach z zagranicznymi kontrahentami. O jakie normy i zachowania chodzi?

 

Incoterms w praktyce

 

To precyzują Międzynarodowe Reguły Handlu, czyli Incoterms (akronim od angielskich słów International Commercial Terms), których jest 11. Choć mają charakter dobrowolny i cechują się pewnym poziomem ogólności, są stosowane na całym świecie. Część z nich (formuły FAS, FOB, CFR, CIF) odnosi się do transportu morski i śródlądowy, a niektóre (EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP) – do lądowego i powietrznego. Międzynarodowa Izba Handlowa spisała Incoterms po raz pierwszy w 1936 r. Od tego czasu wielokrotnie je nowelizowała. Obecnie obowiązuje wersja z 2010 r., ale w przyszłym roku wejdą w życie kolejne zmiany (te odbywają się w cyklach 10-letnich). Zasady te określają warunki sprzedaży i zakupu towaru. Definiują, kto i za co jest odpowiedzialny na danym etapie procesu transportowego, np. za formalności i opłaty związane z odprawą celną. Konkretyzują zobowiązania kupującego i sprzedającego w zakresie kosztów transportu i ubezpieczenia towaru oraz ryzyka z tym związanego. Wskazują także moment zrealizowania dostawy.

 

Korzyści płynące z Incoterms

 

Jakie to ma znaczenie dla przedsiębiorstwa planującego robić interesy z firmami zagranicznymi? Stosowanie międzynarodowych klauzul kontraktowych przekłada się na oszczędność czasu. Dzięki nim nie trzeba bowiem każdorazowo uzgadniać szczegółów umowy. Jako że Incoterms są powszechnie znane i przestrzegane, dają większą gwarancję prawidłowości obrotu handlowego. Ważne! Formuły Incoterms odnoszą się tylko do transportu dóbr materialnych i nie dotyczą fazy rozliczeń przy świadczeniu usług. Nie obejmują również stosunków sprzedającego i kupującego ze spedytorami, przewoźnikami, ubezpieczycielami czy bankami. Poza tym nie normują warunków płatności.

 

Prawidłowy wybór Incoterms tylko z zaufanym partnerem biznesowym

 

Jak się w tym wszystkim odnaleźć? Jaką regułę wybrać, by właściwie zabezpieczyć swoje interesy w kontaktach z importerem bądź eksporterem? Przed rozpoczęciem współpracy z kontrahentem zagranicznym, zwłaszcza z egzotycznego z polskiego punktu widzenia kierunku (np. Indie, Afryka), warto skorzystać z wiedzy, doświadczeń i kontaktów wiarygodnego pośrednika. Jego wsparcie minimalizuje ryzyko popełnienia błędów przez firmy nieobyte na danym rynku. Taki podmiot doskonale orientuje się w praktykach handlowych obowiązujących w danym kraju czy regionie świata. Wie, na jakich zasadach zwykle opiera się kooperacja z konkretnymi podmiotami. Potrafi wskazać klauzulę, która zapewni stronie największą kontrolę nad procesem transportu towaru albo najmniejszą odpowiedzialność za przesyłkę.

 

 

11 listopada 2019

Incoterms ułatwiają działalność w biznesie i generują korzyści

  1. pl
  2. en